Facebook

Sözlük

finance

verb

Türkçe'siparasal kaynak sağlamak
Türverb
Örnek Cümle
The German cabinet has endorsed a package of taxcuts proposed by the finance minister in order toboost the stagnant economy.
Alman bakanlar kurulu, durgun ekonomiyicanlandırmak için maliye bakanı tarafından önerilenvergi indirimleri paketini onayladı.

noun

Türkçe'simaliye,finans
Türnoun
Örnek Cümle
The objective of taxation is to raise revenue The introduction of new tax measures means an increase in government income, to finance normal expansion of govermental activity.
Vergilendirmenin amacı gelirleri arttırmaktır.