Facebook

Sözlük

finance

verb

Türkçe'siparasal kaynak sağlamak
Türverb
Örnek Cümle
Two months ago, the Czech finance minister told his people that the country’s four biggest banks would be fully privatized by the end of this year.
Çek maliye bakanı iki ay önce halkına, ülkenin en büyük dört bankasının bu yıl sonuna kadar tümüyle özelleştirileceğini söyledi.

noun

Türkçe'simaliye,finans
Türnoun
Örnek Cümle
The German cabinet has endorsed a package of taxcuts proposed by the finance minister in order toboost the stagnant economy.
Alman bakanlar kurulu, durgun ekonomiyicanlandırmak için maliye bakanı tarafından önerilenvergi indirimleri paketini onayladı.