Facebook

Sözlük

finance

verb

Türkçe'si parasal kaynak sağlamak
Tür verb
Örnek Cümle
Two months ago, the Czech finance minister told his people that the country’s four biggest banks would be fully privatized by the end of this year.
Çek maliye bakanı iki ay önce halkına, ülkenin en büyük dört bankasının bu yıl sonuna kadar tümüyle özelleştirileceğini söyledi.

noun

Türkçe'si maliye,finans
Tür noun
Örnek Cümle
The objective of taxation is to raise revenue The introduction of new tax measures means an increase in government income, to finance normal expansion of govermental activity.
Vergilendirmenin amacı gelirleri arttırmaktır.