Facebook

Sözlük

financial

adjective

Türkçe'si mali,parasal
Tür adjective
Örnek Cümle
The usual way of showing any countrys international financial position is to draw up its balance of payments.
Bir ülkenin uluslararası para durumunu göstermenin olağan yolu ödemeler dengesini belirlemektir.