Facebook

Sözlük

financial

adjective

Türkçe'simali,parasal
Türadjective
Örnek Cümle
Over the years, magazines like The Economist have spread the idea that financial growth means'development' and that this 'development' is good for the Third World.
Yıllar boyunca, The Economist gibi dergiler, mali büyümenin 'kalkınma' anlamına geldiğini ve bu kalkınmanın Üçüncü Dünya için yararlı olduğu düşüncesini yaydılar.

Alternatif öneriler:

financefinanciallymicrofinance