Facebook

Sözlük

financially

adverb

Türkçe'si mali açıdan
Tür adverb