Facebook

Sözlük

find out

phrasal verb

Türkçe'si anlamak,bulmak,çözmek,keşfetmek
Tür phrasal verb
Örnek Cümle
Since records of seismic activity in Australia only go back 150 years, a variety of new techniques are presently being used to find out what had happened before then.
Avustralya'da sismik olay kayıtları sadece 150 yıl geriye gittiğinden, daha önce neler olduğunu anlamak için günümüzde çeşitli yeni teknikler kullanılmaktadır.