Facebook

Sözlük

find

verb

Türkçe'si bulmak; anlamak, öğrenmek
Tür verb
Örnek Cümle
Most of the developing countries find it difficult to invest enough in education.
Gelişmekte olan ülkelerin çoğu eğitime yeterli yatırımı yapmayı zor buluyor.

noun

Türkçe'si buluntu, bulgu
Tür noun
Örnek Cümle
For example, a personnel manager may have to find the average wage for men in a factory.
Söz gelimi bir personel müdürü fabrikadaki kimseler için ortalama ücreti bulmak isteyebilir.

Alternatif öneriler:

find fault withfind out