Facebook

Sözlük

finding

noun

Türkçe'sibulgu
Türnoun
Örnek Cümle
Analysis is finding out exactly what a substance consists of in terms of mixtures, compounds and elements.
Analiz, karışım, bileşik ve element açısından bir maddenin tam olarak nelerden oluştuğunu bulgulamaktır.