Facebook

Sözlük

fire

verb

Türkçe'siateş etmek; işten atmak
Türverb
Örnek Cümle
During the Gulf War in 1991, the Iraqi troops caused the worst ever man-made environmental disaster by setting fire to 650 of Kuwait's 950 oilwells.
1991 'deki Körfez Savaşı sırasında, Irak birlikleri Kuveyt'in 950 petrol kuyusundan 650'sini ateşe vererek insan tarafından şimdiye kadar oluşturulmuş en kötü çevre felaketine neden oldular.

noun

Türkçe'siateş; yangın
Türnoun
Örnek Cümle
They were able to put the fire out after four hours.
Dört saat sonra yangını söndürebildiler.