Facebook

Sözlük

firm

adjective

Türkçe'si sıkı, sağlam
Tür adjective
Örnek Cümle
The firm has not yet discovered the existence of petrol in this area.
Firma, henüz bu bölgede petrol olduğunu keşfetmiş değildir.

noun

Türkçe'si şirket
Tür noun
Örnek Cümle
A research report prepared by a financial firm suggests that the private sector in China accounts for no more than 30 per cent of the economy.
Bir finans şirketi tarafından hazırlanan araştırma raporu, Çin’de özel sektörün ekonominin % 30’undan daha fazlasını oluşturmadığını ileri sürüyor.