Facebook

Sözlük

firm

adjective

Türkçe'sisıkı, sağlam
Türadjective
Örnek Cümle
The firm has not yet discovered the existence of petrol in this area.
Firma, henüz bu bölgede petrol olduğunu keşfetmiş değildir.

noun

Türkçe'sişirket
Türnoun
Örnek Cümle
While the worker was in hospital, his firm paid his wages every week.
İşçi hastanede yatarken firması haftalığını her hafta ödedi.