Facebook

Sözlük

first-generation

noun

Türkçe'sibirinci kuşak
Türnoun