Facebook

Sözlük

first

adjective

Türkçe'si ilk,birinci
Tür adjective
Örnek Cümle
With the Versailles Treaty, signed in 1919 to end the First World War, Germany was forced to cede Alsace-Lorraine to France, and her colonies were shared out among the Allies.
Birinci Dünya Savaşı’nı sona erdirmek üzere 1919’da imzalanan Versailles Antlaşması ile, Almanya Alsace-Lorraine’i Fransa’ya terk etmek zorunda bırakıldı ve sömürgeleri Müttefikler arasında paylaşıldı.

adverb

Türkçe'si ilk olarak, ilk defa
Tür adverb
Örnek Cümle
He is one of the few writers who have achieved significant fame with their very first book.
O, daha ilk kitabıyla önemli bir ün elde etmiş olan çok az yazardan biridir.