Facebook

Sözlük

first

adjective

Türkçe'si ilk,birinci
Tür adjective
Örnek Cümle
The site of Troy was first discovered in 1870 by the German archeologist Heinrich Schliemann and later excavations have distinguished nine strata of settlements.
Truva’nın yeri, ilk kez 1870’te bir Alman arkeologolan Heinrich Schliemann tarafından bulunmuş ve daha sonraki kazılar dokuz yerleşim katmanını belirlemiştir

adverb

Türkçe'si ilk olarak, ilk defa
Tür adverb
Örnek Cümle
Rather than go to the cinema aimlessly, some people first find out about the films worth seeing from the reviews in the newspapers.
Bazı insanlar, rastgele sinemaya gitmek yerine önce izlemeye değer filmleri gazetelerdeki eleştirilerden öğrenirler.