Facebook

Sözlük

first

adjective

Türkçe'siilk,birinci
Türadjective
Örnek Cümle
Analysis of data is the first step in directing events towards a chosen goal.
Verilerin irdelenmesi, olayları, seçilmiş olan bir hedefe doğru yönlendirmede ilk adımdır.

adverb

Türkçe'siilk olarak, ilk defa
Türadverb
Örnek Cümle
The first and foremost step in dealing with stress and anxiety is to identify their causes.
Stres ve endişeyle başa çıkmada iilk ve en önemli adım sebepleri tespit etmektir.