Facebook

Sözlük

fish

verb

Türkçe'si balık tutmak
Tür verb
Örnek Cümle
Nucleic acids were first isolated from white blood corpuscles and fish sperm by the Swiss biochemist Miescher in a remarkable series of investigations which began in 1869.
Nükleik asitler, ilk kez, 1869'da başlayan dikkate değer bir dizi araştırmada, İsviçreli biyokimyacı Miescher tarafından akyuvarlardan ve balık sperminden izole edilmiştir.

noun

Türkçe'si balık
Tür noun
Örnek Cümle
Most fish are covered with scales that overlap each other like tiles on a roof.
Pek çok balık, bir çatının kiremitleri gibi, birbiri üzerine binmiş pullarla kaplıdır.