Facebook

Sözlük

fish

verb

Türkçe'si balık tutmak
Tür verb
Örnek Cümle
Most fish are covered with scales that overlap each other like tiles on a roof.
Pek çok balık, bir çatının kiremitleri gibi, birbiri üzerine binmiş pullarla kaplıdır.

noun

Türkçe'si balık
Tür noun
Örnek Cümle
The disappearance of fish from many lakes in Scandinavia has probably been the result of pollution caused by acid rain.
İskandinavya’da pek çok gölde balıkların yok olması, muhtemelen, asit yağmurundan kaynaklanan kirliliğin bir sonucudur.