Facebook

Sözlük

fit

adjective

Türkçe'si uygun, sağlıklı
Tür adjective
Örnek Cümle
The maintenance of our planet as an environment fit for human life must be our primary goal.
Gezegenimizin insan yaşamına uygun bir çevre olarak korunması, başlıca hedefimiz olmalıdır.

verb

Türkçe'si uymak,yakışmak
Tür verb
Örnek Cümle
The maintenance of our planet as an environment fit for human life must be our primary goal.
Gezegenimizin insan yaşamına uygun bir çevre olarak korunması, başlıca hedefimiz olmalıdır.

noun

Türkçe'si nöbet, hastalık nöbeti
Tür noun
Örnek Cümle
In city planning, China's two greatest cities, Beijing and Shanghai, are struggling to make modern design fit in with theirhistorical buildings.
Çin'in en büyük şehri olan Pekin ve Şanghay, şehir planlanmasında modern tasarımı tarihi binalarına uygun hale getirmek için çabalıyor.

Alternatif öneriler:

fit infit in with