Facebook

Sözlük

fit

adjective

Türkçe'si uygun, sağlıklı
Tür adjective
Örnek Cümle
The maintenance of our planet as an environment fit for human life must be our primary goal.
Gezegenimizin insan yaşamına uygun bir çevre olarak korunması, başlıca hedefimiz olmalıdır.

verb

Türkçe'si uymak,yakışmak
Tür verb
Örnek Cümle
The maintenance of our planet as an environment fit for human life must be our primary goal.
Gezegenimizin insan yaşamına uygun bir çevre olarak korunması, başlıca hedefimiz olmalıdır.

noun

Türkçe'si nöbet, hastalık nöbeti
Tür noun
Örnek Cümle
Dentures, even when they fit properly, are not as efficient as natural teeth, and insufficient chewing can cause choking.
Takma dişler, iyi oturmuş olsa bile, doğal dişler kadar etkili değildir ve yetersiz çiğneme boğulmaya neden olabilir. 

Alternatif öneriler:

fit infit in with