Facebook

Sözlük

fit

adjective

Türkçe'siuygun, sağlıklı
Türadjective
Örnek Cümle
Exploring a variety of career options in different areas gives you a chance to fit your skills and abilities into a relevant job.
Farklı alanlarda çeşitli kariyer seçenekleri keşfetmek, beceri ve yeteneklerini ilgili işe uydurma şansı verir.

verb

Türkçe'siuymak,yakışmak
Türverb
Örnek Cümle
In city planning, China's two greatest cities, Beijing and Shanghai, are struggling tomake modern design fit in with theirhistorical buildings.
Çin'in en büyük şehri olan Pekin ve Şanghay, şehir planlanmasında modern tasarımı tarihi binalarına uygun hale getirmek için çabalıyor.

noun

Türkçe'sinöbet,hastalık nöbeti
Türnoun
Örnek Cümle
The maintenance of our planet as an environment fit for human life must be our primary goal.
Gezegenimizin insan yaşamına uygun bir çevre olarak korunması, başlıca hedefimiz olmalıdır.