Facebook

Sözlük

five-sided

adjective

Türkçe'si beş kenarlı
Tür adjective

Alternatif öneriler:

fiveone-sidedsix-sided