Facebook

Sözlük

flair

noun

Türkçe'si yetenek,zarafet
Tür noun
Örnek Cümle
Most journalists are of the opinion that through his first eight months in office, the French Prime Minister Jospin has shown an unsuspected flair for political manoeuvre.
Çoğu gazeteci, Fransız Başbakanı Jospin’in görevde olduğu ilk sekiz ay boyunca siyasi manevra için şüphe götürmez bir ustalık gösterdiği görüşündedir.