Facebook

Sözlük

flat

adjective

Türkçe'si düz,havasız,sıkıcı
Tür adjective
Örnek Cümle
In the Renaissance, the discovery of perspective gave artists the power to put the world onto a flat surfaceas it is seen by the naked eye.
Rönesansta, perspektifin bulunması sanatçılara dünyayı çıplak gözle görüldüğü şekliyle düz bir yüzeye aktarma gücü vermiştir.

noun

Türkçe'si daire
Tür noun
Örnek Cümle
In the Renaissance, the discovery of perspective gave artists the power to put the world onto a flat surfaceas it is seen by the naked eye.
Rönesansta, perspektifin bulunması sanatçılara dünyayı çıplak gözle görüldüğü şekliyle düz bir yüzeye aktarma gücü vermiştir.