Facebook

Sözlük

flexible

adjective

Türkçe'si esnek
Tür adjective
Örnek Cümle
In a rapidly-changing world, the workforce must be flexible enough to meet evolving demands for new products and services.
Hızla değişen dünyada iş gücü, yeni ürün ve hizmetler için taleplerin gelişmesini karşılamaya yetecek kadar esnek olmalıdır.