Facebook

Sözlük

flight

noun

Türkçe'siuçuş
Türnoun
Örnek Cümle
Humans have been studying the flight of birds since ancient times and trying to imitate it.
İnsanlar çok eski zamanlardan beri kuşların uçuşunu incelemekte ve onları taklit etmeye çalışmaktadır.