Facebook

Sözlük

flourish

verb

Türkçe'sigelişmek
Türverb
Örnek Cümle
The Las Vegas that we know today basically began to flourish after World War II, when the idea of building large hotels in the desert was developed.
Bugün bildiğimiz Las Vegas, esas itibariyle, çölde büyük oteller inşa etme düşüncesinin geliştirildiği II.Dünya Savaşı'ndan sonra büyümeye başlamıştır.