Facebook

Sözlük

fluid

adjective

Türkçe'si akışkan, sıvı
Tür adjective
Örnek Cümle
Salt upsets the fluid balance of bacteria, so the bacteria have to pump out the salt.
Böylece enerjileri çoğalma gücü bulamayacakları ölçüde, daha da azalır.

noun

Türkçe'si sıvı
Tür noun
Örnek Cümle
Cramps may follow a severe loss of body fluid and minerals as, for example, with severe diarrhea, vomiting or sweating.
Örneğin, şiddetli ishal, kusma veya terlemede olduğu gibi, vücut sıvısının ve minerallerin aşırı kaybını kramplar izleyebilir.