Facebook

Sözlük

flying

adjective

Türkçe'siuçan,uçucu
Türadjective
Örnek Cümle
Tomorrow afternoon at this time, we will be flying over the Black Sea.
Yarın öğleden sonra bu vakit Karadeniz üzerinde uçuyor olacağız.