Facebook

Sözlük

follow

verb

Türkçe'siizlemek,takip etmek
Türverb
Örnek Cümle
Developing countries should follow simple and inexpensive methods which, in the great majority of cases, are economic and efficient.
Gelişmekte olan ülkeler çoğu durumlarda ekonomik ve etkili basit ve ucuz yöntemler izlemek durumundadırlar.