Facebook

Sözlük

following

prepositional phrase

Türkçe'si -den sonra, -i takiben
Tür prepositional phrase
Örnek Cümle
In the 1930s, following the invention of artificial pearls, Kuwait’s economy collapsed completely.
1930larda, yapay incilerin icadından sonra, Kuveyt'in ekonomisi tamamen çöktü.

adjective

Türkçe'si takip eden,sonraki
Tür adjective
Örnek Cümle
Some geologists have argued that a rain of nitric acid, following a massive meteor impact 65 million yearsago, was one factor leading to the extinction of thedinosaurs.
Bazı yer bilimciler, 65 milyon yıl önce büyük bir meteor çarpmasını izleyen nitrikasit yağmurunun, dinozorların yok olmasına yol açan bir faktör olduğunu ileri sürmüşlerdir.