Facebook

Sözlük

following

prepositional phrase

Türkçe'si -den sonra, -i takiben
Tür prepositional phrase
Örnek Cümle
In 1985, British researchers reported that the ozone layer over the Antarctic had, for years, decreased rapidly each spring but had returned to normal the following winter.
1985 ' te İngiliz araştırmacılar , Antarktika'nın üzerindeki ozon tabakasının yıllardır her bahar hızla azaldığını ancak bir sonraki kış normale döndüğünü açıkladılar.

adjective

Türkçe'si takip eden,sonraki
Tür adjective
Örnek Cümle
In the 1930s, following the invention of artificial pearls, Kuwait’s economy collapsed completely.
1930larda, yapay incilerin icadından sonra, Kuveyt'in ekonomisi tamamen çöktü.