Facebook

Sözlük

foolish

adjective

Türkçe'si aptal
Tür adjective
Örnek Cümle
She was foolish enough to believe everything I told her.
Söylediğim her şeye inanacak kadar aptaldı.