Facebook

Sözlük

for

preposition

Türkçe'si için; -dır, -dir, -lığına
Tür preposition
Örnek Cümle
The size of the arms trade is difficult to estimate because governments often protect this information for security reasons.
Silah ticaretinin boyutunu tahmin etmek zordur çünkü hükumetler güvenlik sebeplerinden dolayı bu bilgiyi çoğunlukla korur.

connector

Türkçe'si çünkü
Tür connector
Örnek Cümle
Interest and activity are considered as the best remedies for depression.
İlgi ve etkinlik, depresyon için en iyi tedaviler olarak görülür.