Facebook

Sözlük

for

preposition

Türkçe'si için; -dır, -dir, -lığına
Tür preposition
Örnek Cümle
The type of bridge needed for cars and trucks is fundamentally different from that needed for railways.
Otomobiller ve kamyonlar için gerekli olan köprü türü, demir yolları için gerekli olandan esas itibariyle farklıdır.

connector

Türkçe'si çünkü
Tür connector
Örnek Cümle
One of the aims of this interview is to assess whether or not you are the right person for the job.
Bu görüşmenin amaçlarından biri, iş için doğru kişi olup olmadığınızı değerlendirmektir.