Facebook

Sözlük

force

verb

Türkçe'sizorlamak
Türverb
Örnek Cümle
The success of the film lies not just in the force andrange of the acting but in the director's creation of asensitive epic.
Filmin başarısı, sadece oyunculuğun gücünde ve çeşitliliğinde değil, aynı zamanda yönetmenin duygulu bir destan yaratmasında da yatmaktadır.

noun

Türkçe'sigüç,zorlama,kuvvet
Türnoun
Örnek Cümle
Sri Lanka, which was originally called Ceylon, became an independent state by the Ceylon Independence Act of 1947, which came into force on 4 February 1948.
Başlangıçta Seylan adını taşıyan Sri Lanka, 4 Şubat 1948’de yürürlüğe giren 1947 Seylan Bağımsızlık Yasası ile bağımsız bir devlet olmuştur.