Facebook

Sözlük

force

verb

Türkçe'sizorlamak
Türverb
Örnek Cümle
More than any other factor in human history, culture has made homo sapiens a unique force inthe history of life on Earth.
Kültür, insanlık tarihindeki başka herhangi bir etkenden daha fazla, homo sapiens‘i, yeryüzündeki yaşam tarihinde emsalsiz bir güç yapmıştır.

noun

Türkçe'sigüç,zorlama,kuvvet
Türnoun