Facebook

Sözlük

force

verb

Türkçe'si zorlamak
Tür verb

noun

Türkçe'si güç,zorlama,kuvvet
Tür noun
Örnek Cümle
If the increase in population is not accompanied by the increase in a nations capital stock, each additional worker who enters the labor force will have less and less plant and equipment to work with.
Nüfus artışı ulusun sermaye birikimiyle birlikte gitmezse, iş gücüne katılan her ek işçinin çalışması için daha az sayıda fabrika ve araç olacaktır.