Facebook

Sözlük

force

verb

Türkçe'si zorlamak
Tür verb
Örnek Cümle
Sri Lanka, which was originally called Ceylon, became an independent state by the Ceylon Independence Act of 1947, which came into force on 4 February 1948.
Başlangıçta Seylan adını taşıyan Sri Lanka, 4 Şubat 1948’de yürürlüğe giren 1947 Seylan Bağımsızlık Yasası ile bağımsız bir devlet olmuştur.

noun

Türkçe'si güç,zorlama,kuvvet
Tür noun
Örnek Cümle
If the increase in population is not accompanied by the increase in a nations capital stock, each additional worker who enters the labor force will have less and less plant and equipment to work with.
Nüfus artışı ulusun sermaye birikimiyle birlikte gitmezse, iş gücüne katılan her ek işçinin çalışması için daha az sayıda fabrika ve araç olacaktır.