Facebook

Sözlük

forceful

adjective

Türkçe'sietkili,güçlü
Türadjective