Facebook

Sözlük

forceful

adjective

Türkçe'si etkili,güçlü
Tür adjective