Facebook

Sözlük

foreign

adjective

Türkçe'siyabancı
Türadjective
Örnek Cümle
The Minister of State substituted the offices of Prime Minister and Minister of Foreign Affairs.
Devlet bakanı, Başbakan ve Dış işleri Bakanlıklarına da vekalet etti.