Facebook

Sözlük

foreign

adjective

Türkçe'si yabancı
Tür adjective
Örnek Cümle
What retrieved the country from bankruptcy and spun it into an economic boom was the massive inflow of foreign capital.
Ülkeyi iflastan çekip çıkarmış ve onu ekonomik bir canlanmaya yöneltmiş olan muazzam yabancı sermaye akışı idi.