Facebook

Sözlük

foreign

adjective

Türkçe'si yabancı
Tür adjective
Örnek Cümle
First, it brings in foreign exchange.
Birincisi döviz getirir.