Facebook

Sözlük

foremost

adjective

Türkçe'si önde gelen
Tür adjective
Örnek Cümle
The first and foremost step in dealing with stress and anxiety is to identify their causes.
Stres ve endişeyle başa çıkmada iilk ve en önemli adım sebepleri tespit etmektir.