Facebook

Sözlük

foreseeable

adjective

Türkçe'si öngörülebilir
Tür adjective
Örnek Cümle
Global warming is foreseeable when people greedily take the rainforest and other forests for their own purposes.
Küresel ısınma, insanlar aç gözlü bir şekilde yağmur ormanları ve diğer ormanları kendi amaçları için kullandıklarında önceden tahmin edilebilir.