Facebook

Sözlük

forest

noun

Türkçe'siorman
Türnoun
Örnek Cümle
The tropical timber trade has been a major focus of international concern because of the role it plays in rain forest destruction.
Tropikal kereste ticareti, yağmur ormanlarının tahribinde oynadığı rol nedeniyle, uluslararası kaygının önemli bir adağı olmuştur.