Facebook

Sözlük

form

verb

Türkçe'si oluşturmak
Tür verb
Örnek Cümle
Uranium, which today constitutes the main substance for the production of nuclear energy, was used in the past in the ceramics and textile industries in the form of various compounds.
Bugünkü nükleer enerji üretiminin ana maddesini oluşturan uranyum, geçmişte, çeşitli bileşikler halinde, seramik ve dokuma sanayiinde kullanılıyordu.

noun

Türkçe'si biçim, şekil
Tür noun
Örnek Cümle
Since 1912, chemists have known that, at oven temperatures, sugars and amino acids form tight chemical bonds.
Kimyacılar, fırın sıcaklığında şekerlerin ve amino asitlerin sıkı kimyasal bağlar oluşturduğunu 1912'den beri bilmektedirler.