Facebook

Sözlük

formation

noun

Türkçe'si oluşma,şekillenme
Tür noun
Örnek Cümle
Although the impact of television on adults is not clear-cut, it is certain that television plays an important part in behaviour formation in children.
Televizyonun yetişkinler üzerindeki etkisi net olmasada , çocukların davranış oluşumunda önemli bir rol oynadığı kesindir.