Facebook

Sözlük

formation

noun

Türkçe'sioluşma,şekillenme
Türnoun
Örnek Cümle
Scientists assume that cholesterol is somehow necessary for the formation of brain cells.
Bilim adamları, kolesterolün beyin hücrelerinin oluşmasında bir şekilde gerekli olduğunu kabul ediyorlar.