Facebook

Sözlük

formation

noun

Türkçe'sioluşma,şekillenme
Türnoun
Örnek Cümle
Nutritional deficiency, especially vitamin A deficiency is a common cause reported for the formation of poor eyesight.
Beslenme yetersizliği, özellikle A vitamini eksikliği görme yetersizliği oluşumunda rapor edilen yaygın bir sebeptir.