Facebook

Sözlük

former

adjective

Türkçe'si eski
Tür adjective
Örnek Cümle
Gorbachev came to power in 1985 in the former Soviet Union partly because he was promising to make sweeping changes.
Gorbachev, kısmen, geniş kapsamlı değişiklikleryapmaya söz verdiği için, eski Sovyetler Birliği’nde1985’te iktidara gelmiştir.