Facebook

Sözlük

former

adjective

Türkçe'si eski
Tür adjective
Örnek Cümle
The former bank manager’s personal problems even have hit the headlines in the press.
Önceki banka müdürünün kişisel sorunları bile basında manşet olmuştu.