Facebook

Sözlük

forward

adverb

Türkçe'si ileriye doğru
Tür adverb
Örnek Cümle
So far, various theories have been put forward to explain the origin of Saturn’s rings.
Satürn’ün halkalarının kökenini açıklamak için bugüne kadar çeşitli kuramlar öne sürülmüştür.

verb

Türkçe'si yollamak, yönlendirmek
Tür verb
Örnek Cümle
About one third of retireds have difficulty coping with the consequences of retirement, whereas others look forward to retiring.
Emeklilerin yaklaşık üçte biri emekliliğin sonuçlarıyla başa çıkmakta zorlanır, oysa ki diğerleri emekli olmayı dört gözle bekler.