Facebook

Sözlük

forward

adverb

Türkçe'si ileriye doğru
Tür adverb
Örnek Cümle
The plans for economic reform put forward by Germany's chancellor, Gerhard Schroder, were unanimously endorsed at the Social Democratic Party's congress.
Almanya ' nın başbakanı Gerhard Schroder tarafından ortaya konan ekonomik reform planları , Sosyal Demokrat Parti'nin kongresinde oy birliği ile onaylandı.

verb

Türkçe'si yollamak, yönlendirmek
Tür verb
Örnek Cümle
All the proposals put forward at the conference were a long way from bringing permanent solutions to the region’s problems.
Konferansta ileri sürülen önerilerin tümü, bölgenin sorunlarına kalıcı çözümler getirmekten çok uzak.