Facebook

Sözlük

fossil

noun

Türkçe'si kalıntı
Tür noun
Örnek Cümle
Renewable energy sources that once seemed inadequate as an alternative to fossil fuels are now becoming cheaper and more efficient.
Bir zamanlar fosil yakıtlara bir alternatif olarak yetersiz görünen yenilenebilir enerji kaynakları şuan ucuzluyor ve verimli hale geliyor.