Facebook

Sözlük

fossil

noun

Türkçe'si kalıntı
Tür noun
Örnek Cümle
An increase in the use of renewable energy supplies, instead of fossil fuels, will reduce greenhouse emissions.
Fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımındaki artış sera emisyonlarını azaltacak.