Facebook

Sözlük

fossil

noun

Türkçe'si kalıntı
Tür noun
Örnek Cümle
Much of what we know about the history of life on our planet is based on geological evidence, in particular fossil records.
Gezegenimiz üzerindeki hayatın tarihi hakkında bildiklerimizin çoğu, jeolojik kanıtlara özellikle fosil kayıtlarına dayanır.