Facebook

Sözlük

foundation

noun

Türkçe'si temel,kuruluş
Tür noun
Örnek Cümle
The goal of primary education is to achieve literacy and build a strong foundation for other levels of education.
İlköğretimin amacı, okuryazarlığa ulaşmak ve eğitimin diğer seviyeleri için güçlü bir temel kurmaktır.

Alternatif öneriler:

co-foundfound