Facebook

Sözlük

free

adjective

Türkçe'siözgür, serbest; ücretsiz
Türadjective
Örnek Cümle
The free end completes an electrical circuit which controls the gas or oil burner.
Serbest uç gazı ya da petrol yakıcısını denetleyen bir elektrik devresini tamamlar.

verb

Türkçe'siserbest bırakmak,kurtarmak
Türverb
Örnek Cümle
References to the right of free circulation, ownership of real estate and free employment of all Cypriots were taken out of the resolution when ANAP members objected to their inclusion.
ANAP'lı üyelerin, serbest dolaşım hakkı, mal mülk edinme ve tüm Kıbrıslıların `serbest istihdamı ile ilgili şeylerin kapsama alınmalarına itirazları üzerine bunlar karardan çıkarıldı.