Facebook

Sözlük

free

adjective

Türkçe'si özgür, serbest; ücretsiz
Tür adjective
Örnek Cümle
The brightest development in Kuwait is the creationof a free zone, a practice that is common in the Gulf, especially in Dubai.
Kuveyt'teki en parlak gelişme, Körfez'de, özellikle Dubai'de, yaygın bir uygulama olan serbest bölgenin yaratılmasıdır.

verb

Türkçe'si serbest bırakmak,kurtarmak
Tür verb
Örnek Cümle
Earth's atmosphere is radically different from those of the other planets, having been altered by the presence of life to contain 21% free oxygen.
Hayatın varlığı tarafından %21 serbest oksijen içerecek şekilde değiştirilmiş olan dünya atmosferi diğer gezegenlerinkinden oldukça farklıdır.