Facebook

Sözlük

free

adjective

Türkçe'si özgür, serbest; ücretsiz
Tür adjective
Örnek Cümle
Earth's atmosphere is radically different from those of the other planets, having been altered by the presence of life to contain 21% free oxygen.
Hayatın varlığı tarafından %21 serbest oksijen içerecek şekilde değiştirilmiş olan dünya atmosferi diğer gezegenlerinkinden oldukça farklıdır.

verb

Türkçe'si serbest bırakmak,kurtarmak
Tür verb
Örnek Cümle
The brightest development in Kuwait is the creationof a free zone, a practice that is common in the Gulf, especially in Dubai.
Kuveyt'teki en parlak gelişme, Körfez'de, özellikle Dubai'de, yaygın bir uygulama olan serbest bölgenin yaratılmasıdır.