Facebook

Sözlük

free

adjective

Türkçe'si özgür, serbest; ücretsiz
Tür adjective
Örnek Cümle
The free end completes an electrical circuit which controls the gas or oil burner.
Serbest uç gazı ya da petrol yakıcısını denetleyen bir elektrik devresini tamamlar.

verb

Türkçe'si serbest bırakmak,kurtarmak
Tür verb
Örnek Cümle
Earth's atmosphere is radically different from those of the other planets, having been altered by the presence of life to contain 21% free oxygen.
Hayatın varlığı tarafından %21 serbest oksijen içerecek şekilde değiştirilmiş olan dünya atmosferi diğer gezegenlerinkinden oldukça farklıdır.