Facebook

Sözlük

freezing

adjective

Türkçe'si dondurucu
Tür adjective
Örnek Cümle
The probability of natural disasters and adverse climatic conditions such as hurricanes, floods or freezing weather conditions make it riskier for global companies to invest in some areas rather than in others.
Tayfun, sel veya dondurucu hava gibi kötü hava koşulları ve doğal afetler olasılığı, global şirketler için bazı bölgelere yatırım yapmayı diğerlerinden daha riskli hâle getirir.