Facebook

Sözlük

frequency

noun

Türkçe'sisıklık
Türnoun
Örnek Cümle
There are several types of malaria which vary in frequency from one part of the world to another.
Sıklık bakımından dünyanın bir bölgesinden ötekine farklılık gösteren değişik sıtma türleri bulunmaktadır.

Alternatif öneriler:

high-frequencyinfrequency