Facebook

Sözlük

frequent

adjective

Türkçe'si alışılmış,sık sık olan
Tür adjective
Örnek Cümle
The changing lifestyle, alcohol and drug abuse results in stress, tension and consequently in frequent headache.
Değişen yaşam tarzı, alkol ve madde bağımlılığı stres, tansiyon ve sonuç olarak sık baş ağrısıyla sonuçlanır.