Facebook

Sözlük

frequently

adverb

Türkçe'si sık sık
Tür adverb
Örnek Cümle
Realism is one of the vaguest concepts used in criticism but that does not stop it from being frequently used.
‘Gerçekçilik’, eleştiride kullanılan en belirsiz kavramlardan biridir; ancak bu, onun çok sık kullanılmasını engellemez.