Facebook

Sözlük

friction

noun

Türkçe'sisürtme,anlaşmazlık
Türnoun
Örnek Cümle
This force, which we call friction, always opposes motion.
Sürtünme dediğimiz bu güç daima harekete karşı durur.