Facebook

Sözlük

friendly

adjective

Türkçe'siarkadaşça,dostane
Türadjective
Örnek Cümle
Our teacher is much more friendly than yours.
Bizim hocamız sizinkinden çok daha arkadaşça (biridir).