Facebook

Sözlük

frightening

adjective

Türkçe'si korkutucu
Tür adjective
Örnek Cümle
Rabies is a very frightening disease because once symptoms develop, it is absolutely fatal.
Kuduz çok korku verici bir hastalıktır, çünkü bir kez belirtileri ortaya çıkınca kesinlikle öldürücüdür.