Facebook

Sözlük

from

preposition

Türkçe'si -den, -dan, itibaren
Tür preposition
Örnek Cümle
When the Sirkeci train station went into service on November 3, 1890, the waiting room was heated with stoves brought from Austria and lit by coal-gas lamps.
Sirkeci tren istasyonu 3 Kasım 1890‘da hizmete girdiğinde, bekleme salonu Avusturya‘dan getirtilen sobalarla ısıtılıyor ve hava gazı lambalarıyla aydınlatılıyordu.