Facebook

Sözlük

front

adjective

Türkçe'siön,ilk
Türadjective
Örnek Cümle
Our speed, a little above the limit, combined with the sudden stop of the car in front of us, made the crash unavoidable.
Limitin biraz üzerinde olan hızımız, önümüzdeki arabanın ani duruşu ile birleşince, çarpışmayı kaçınılmaz kıldı.

noun

Türkçe'siön,yüz,cephe
Türnoun
Örnek Cümle
I haven't seen his photographs on the front page of the newspaper.
Onun resmini gazetenin ön sayfasında görmedim.