Facebook

Sözlük

front

adjective

Türkçe'si ön,ilk
Tür adjective
Örnek Cümle
Except for the grasses, legumes are the most important plants in the world front an economic standpoint.
Otlar hariç, ekonomik açıdan baklagiller dünyadaki en önemli bitkilerdir.

noun

Türkçe'si ön,yüz,cephe
Tür noun
Örnek Cümle
I haven't seen his photographs on the front page of the newspaper.
Onun resmini gazetenin ön sayfasında görmedim.