Facebook

Sözlük

frozen

adjective

Türkçe'si donmuş
Tür adjective
Örnek Cümle
The prime symptom of frozen shoulder is stiffness of joint which restricts simple movements.
Donmuş omuzun birincil belirtisi basit hareketleri kısıtlayan eklemlerin tutulmasıdır.