Facebook

Sözlük

fruitful

adjective

Türkçe'si verimli, yararlı
Tür adjective
Örnek Cümle
Many problems can be solved by means of outside information, In general, the most fruitful source of external data is the State Institute of Statistics.
Genel olarak en yararlı dış veri kaynağı Devlet İstatistik Enstitüsüdür.