Facebook

Sözlük

frustration

noun

Türkçe'siöfke
Türnoun

Alternatif öneriler:

frustratefrustratedfrustrating