Facebook

Sözlük

fuel

verb

Türkçe'si desteklemek, güçlendirmek
Tür verb
Örnek Cümle
Greenpeace activists failed to stop a ship carrying reprocessed nuclear fuel through the Panama Canal.
Yeşil barış eylemcileri, Panama Kanalı’ndan yeniden işlenmiş nükleer yakıt taşıyan bir gemiyi durdurmayı başaramadılar.

noun

Türkçe'si yakacak,yakıt
Tür noun
Örnek Cümle
Some of the strategies for reducing the energy demands of computers are similar to measures taken to ensure the fuel economy of automobiles.
Bilgisayarların enerji ihtiyacını azaltmaya yönelik stratejilerin bazıları, otomobillerde yakıt tasarrufunu sağlamak için alınan önlemlere benzemektedir.